PODKARPACKIE  DZIEDZICTWO  RODU  GILARSKICH
TAM   DOM  TWÓJ , GDZIE  SERCE  TWOJE 

NASZE PASJE

Mirosław Gilarski-  autor ksiązki pt. "ŁOWCE.ZARYS DZIEJÓW WSI  DO 1772 r"

Tematyką książki jest historia wsi Łowce (powiat jarosławski, województwo podkarpackie) w czasach średniowiecza i nowożytnych. Podstawę publikacji stanowiła praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca oparta jest na bogatym materiale źródłowym, napisana zaś z dużym zaangażowaniem, Łowce to bowiem rodzinna miejscowość autora. Nic więc dziwnego, że ksiażka została bardzo ciepło przyjęta przez społeczność lokalną.

Zawiera rysunki, zdjęcia kolorowe i czarno - białe, tablice genealogiczne. 
Łowce. Zarys dziejów wsi do 1772 r.
Mirosław Gilarski

ZBIGNIEW MARIAN GILARSKI

Od najmłodszych lat fascynuje się przyrodą i życiem zwierząt,ta pasja stała się treścią jego życia. Jego hobby to; kynologia, jest międzynarodowym sędzią kynologicznym (Juge kynologique international) , odznaczony złotą odznaką honorową ZK w P. Columbologia czyli gołębiarstwo- sędzia ekspert ds.oceny gołębi rasowych , propagator i twórca społecznej akcji ratowania gołębi ras polskich zagrożonych wyginięciem.Inicjator i założyciel Klubu Maściucha Polskiego,(www.masciuch.polskiegolebie.pl) ,oraz współzałożyciel tematycznej strony internetowej SOS Ratujmy polskie rasy.Członek honorowy PZHGR i DI.
Ponadto pasjonuje go fotografika,grafika komputerowa,dzika przyroda,ekologia, ogrodnictwo i literatura historyczna. Od kilkunastu lat współpracuje z miesięcznikiem „fauna & flora”, gdzie regularnie publikuje specjalistyczne opracowania o gołębiach i drobiu ozdobnym.Ponadto swoje publikacje zamieszcza też w Biuletynie wydawanym przez PZHGR i DI.Posiada w swoim dorobku ponad 280 publikacji poświęconych historii gołębi i drobiu ze szczególnym uwzględnieniem ras polskich.
Jest także autorem czterech  specjalistycznych książek,pierwsza z nich to;”NASZE GOŁĘBIE - rasy polskie”,opisująca rodzime rasy gołębi i ich genezę oraz dzieje polskiego gołębiarstwa od 1894 roku,natomiast druga to „ENCYKLOPEDIA – GOŁĘBIE HODOWLANE”,jest to bogato ilustrowane kompendium wiedzy opisujące barwny i różnorodny świat gołębi. Trzecia wydana w styczniu 2016 r, to, "Nasze dziedzictwo hodowlane" , oraz ostatnia, wydana w grudniu 2016 r, "Dzieje gołębiarstwa na ziemiach polskich 1894-2016".
NOWA  KSIĄŻKA  edycja limitowana.
PONIŻEJ  PUBLIKUJĘ  FRAGMENTY  TEKSTU  OPISUJĄCEGO  HISTORIĘ  HODOWLI  NA ZIEMI  JAROSŁAWSKIEJ  
POCZĄTKI NOWOCZESNEJ HODOWLI DROBNEGO INWENTARZA 
Jarosław – tutaj się zaczęło
Pierwszą organizacją zrzeszającą polskich hodowców drobnego inwentarza było powstałe 23 listopada 1894 roku ,w Jarosławiu, „TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE” , założone pod protektoratem księżnej Jerzowej Maryi Czartoryskiej.Warto też poznać okoliczności towarzyszące powstaniu tej pionierskiej organizacji hodowlanej.Formalnym wnioskodawcą powołania stowarzyszenia była organizacja o nazwie „Łańcucko-jarosławski oddział towarzystwa gospodarskiego w Jarosławiu”,reprezentowany przez p.p., Mariana Bogdanowicza, K.Mikiewicza i E.Podivina.W uznaniu dotychczasowych osiągnięć w popularyzacji hodowli drobiu, na protektorkę nowo powstałego Towarzystwa poproszono księżnę Marię Czartoryską. Pierwszym prezesem wybrany został Władysław Bzowski, który tą zaszczytną funkcję pełnił aż do śmierci w 1904 roku.Warto też wiedzieć,że pierwszym członkiem zapisanym do Towarzystwa był Stefan hrabia Zamojski z Wysocka, (ur.07.09.1837 zm.22.01.1899 r. ,poseł na Sejm Krajowy Galicji). W 1896 roku nazwę stowarzyszenia zmieniono na;”Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Chowu Drobiu i Królików”.Kolejnej zmiany nazwy dokonano dniu 17 kwietnia 1906 roku na, „ Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo chowu drobiu,gołębi i królików” ,a związane to było ze zmianą statutu, zatwierdzonego reskryptem c.k.Namiestnictwa w dniu 8 maja 1896 roku,(L.42338),(fragment)

Okres największej świetności Towarzystwa jarosławskiego ,związany jest też z osobą ówczesnego burmistrza miasta dr Adolfa Dietziusa, który tą zaszczytną funkcję sprawował przez okres 27 lat,służbę publiczną zaczął pełnić, 12 stycznia 1891 roku. Ten zacny i zasłużony włodarz miasta zmarł 27 stycznia 1920 roku. Burmistrz,od samego początku,swoimi działaniami wspierał Towarzystwo, choćby z tego powodu, że jego żona Eugenia , była czynnym członkiem organizacji i z powodzeniem hodowała i wystawiała kury rasowe.
Ta imponująca aktywność i szeroka działalność hodowlana Towarzystwa jarosławskiego, nawet dzisiaj może budzić podziw i zazdrość. Niezwykle udanym posunięciem, było otwarcie wstępu do Towarzystwa,dla szerokiej rzeszy okolicznych włościan i prowadzenie wśród nich szkoleń popularyzujących hodowlę drobiu i królików a także hodowlę gołębi z ukierunkowaniem na rysia,kalinę i olbrzyma polskiego. Otwarcie się ówczesnej elity intelektualnej na problemy wsi polskiej było precedensem i zadecydowało o powodzeniu całego przedsięwzięcia,(fragment tekstu).

LIST OTWARTY DO WŁODARZY MIASTA JAROSŁAWIA
Mając tak mocno udokumentowane podstawy historyczne,można się pokusić o utworzenie w powiecie jarosławskim,krajowego centrum hodowli i promocji polskiej zielononóżki; jeszcze do niedawna jedynej krajowej rasy kur ,wywodzącej swe korzenie właśnie z ziemi podkarpackiej.Taka akcję można propagować za pośrednictwem lokalnych stowarzyszeń działających chyba we wszystkich gminach i sołectwach powiatu.Hodowlę zielononóżki należy ponownie przenieść na nasze podwórka,gdyż ta piękna kurka była i nadal jest nieodzownym elementem wiejskiego krajobrazu. Jej naturalnym miejscem bytowania powinny być też modne ostatnio gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne,( fragment tekstu). 
PONIŻEJ  PREZENTUJĘ  POZOSTAŁE MOJE KSIĄŻKI
Z przyjemnością informuję ,że ukazała się kolejna moja książka pt. „ENCYKLOPEDIA GOŁĘBIE HODOWLANE”,(wyd.Dragon 2012).Książka prezentuje wysoki poziom sztuki graficznej i edytorskiej a jej głównymi atutami są; twarda okładka,pełen kolor,ponad 180 barwnych fotografii gołębi,zwięzłe opisy poszczególnych ras oraz dobra cena.
Prawie wszystkie gołębie prezentowane w tej książce,fotografowane były na wystawach w; Gdańsku,Kielcach, Kobylnicy k/Słupska, Poznaniu, Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie.W tym miejscu,dziękuję organizatorom wystaw,którzy udzielili mi pomocy i umożliwili fotografowanie gołębi.Dziękuję też hodowcom i cieszę się,że mogłem fotografować ich piękne i profesjonalnie przygotowane do wystawy gołębie.
Książka ta z całą pewnością będzie doceniona przez miłośników i koneserów literatury gołębiarskiej.Będzie też cenną pamiątką dla licznej grupy hodowców ,których nazwiska wymienione są w części opisowej.Pozdrawiam miłośników gołębiarstwa i zachęcam do lektury. 
                                                                                                                                                                     Zbigniew Gilarski
It is my pleasure to inform you, that my second book titled „ENCYCLOPEDIA OF PIGEON BREEDS” (ed. Dragon 2012) has been released. This book presents a high standard of graphic and editorial art, and its main features are hard cover, full colour, over 180 colour photographs of pigeons and concise descriptions of various breeds, all at a good price. The official names of breeds registered in the EE, are written in 5 languages: Polish, French, German, English and Russian. The book contains excellent photographs and descriptions of 91 pigeon breeds. In addition to this, the book contains many interesting facts about the various breeds, their brief histories and fundamental guidelines for their breeding. This book will definitely be a valuable souvenir for breeders and lovers of literature about pigeons. I would also like to announce that I still have a limited number of copies available of my previous book „OUR PIGEONS – Polish Breeds” (ed. OW Hoża 2009). Warm greetings to all pigeon enthusiasts and I encourage you in reading my books.
Author 

Zbigniew Gilarski- Poland 
Gołębiarstwo to piękna, szlachetna pasja, ciesząca się w Polsce długimi i chlubnymi tradycjami. Niniejszy atlas jest znakomitym wprowadzeniem dla tych, którzy dopiero wkraczają w ten barwny, skrzydlaty świat, a jednocześnie nieoceniona pomocą dla tych, którzy skrzydlatemu hobby poświęcają się od dawna.
Książka zawiera znakomite zdjęcia i skondensowane opisy przedstawicieli 91 ras – tych najpopularniejszych i tych mniej znanych. Są wśród nich ptaki zadziwiające bogactwem barw, kształtów i upierzenia – niektóre to prawdziwe ptasie piękności, urzekające elegancją i dumną postawą, inne wzbudzają podziw talentem do wysokich, widowiskowych lotów i powietrznych akrobacji. Zdumienie budzi bogactwo zaprezentowanych ras – wręcz trudno uwierzyć, że dumny pawik i maleńka urokliwa mewka polska należą do tej samej rodziny gołębi, a ich wspólnym przodkiem jest poczciwy, dobrze wszystkim znany gołąb skalny, udomowiony przed kilkoma tysiącami lat. Fascynującą różnorodność tego barwnego świata zawdzięczamy pasji i wytrwałości wielu pokoleń hodowców. Oprócz zdjęć i opisów cech rasowych książka zawiera liczne ciekawostki dotyczące poszczególnych ras, ich krótką historię i podstawowe wskazówki dotyczące hodowli.

Źródło – Nota redakcyjna zamieszczona w książce przez wydawnictwo Dragon 

WITOLD JULIUSZ  GILARSKI

Nie żyje strażnik pamięci i naszego dziedzictwa
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2017 ,w wieku 62 lat odszedł pan Jerzy Kazimierz Kochman
Urodzony: 13 wrz 1954, zmarł 9 lut 2017 w wieku 62 lat

Rodzinie i bliskim, pogrążonym w żałobie składamy serdeczne wyrazy żalu

Pan Jerzy Kochman z Rzeszowa to człowiek z niesamowitą pasją. Jego hobby to połączenie historii z genealogią,uwielbiał też pracę i wypoczynek na swojej działce.Od kilkunastu lat mozolnie tworzył historię rodów rudołowickich w tym też drzewo genealogiczne licznego rodu Gilarskich.Rezultaty jego pracy można obejrzeć na słynnym portalu MyHeritage gdzie stworzył drzewo genealogiczne swojej rodziny, a także drzewo całej parafii w Rudołowicach. I za to powinniśmy być wdzięczni panu Jerzemu gdyż dzięki niemu przywrócona została pamięć o naszych zapomnianych przodkach.Pomimo tego,że ta strona w zasadzie poświęcona Gilarskim, umieszczam tu również pana Jerzego,gdyż swoją pracą i przywracaniem naszej rodzinnej pamięci,stał się jednym z nas. Przypomnę tylko,że MyHeritage ,to portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę witryny własnej rodziny, publikację zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych